00840 Σπίτι προς αγορά

77 λίστες
Γλυκός Ασβέστης Ι
St. Croix, C Fountain NA

Κατοικία με διαμερίσματα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 156.08 m²

Carlton
Southwest, 285-287 Carlton WE

Κατοικία με διαμερίσματα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 80.64 m²

Saman
St. Croix, 1001 River PR

Κατοικία με διαμερίσματα • 3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 164.44 m²