Μπράγα Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση

170 λίστες
Nave 3 - Armazém
Carreira e Fonte Coberta, UF DE CARREIRA E FONTE COBERTA

Αποθήκη • 570 m²