Κτίριο προς αγορά σε El Vendrell, Ισπανία

179.000 EUR

El Vendrell

Εμπορικό κτίριο • Αναφ: VE108LO (0514790711)

Amplio local comercial de 165m2, de forma rectangular, una fachada con dos persianas a la calle, acondicionado para supermercado o negocio similar. Posibilidad de alquiler con opción a compra Ubicado en una zona comercial consolidada. Solicite más información sin compromiso. REF. VE108LO

El Vendrell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα