Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Σαμπινί-συρ-Μαρν, Γαλλία

27.500 EUR

Σαμπινί-συρ-Μαρν

Γκαράζ • 12 m² • Αναφ: 1052948

iad France - Latifa ELKRETE vous propose : CHAMPIGNY-SUR-MARNE - RUE DIDEROT - RESIDENCE FERMÉE ET SÉCURISÉE - PORTAIL AUTOMATIQUE -

BOX A VENDRE

SUPERFICIE 12M2 environ
LARGEUR - 2.45M
PROFONDEUR DE BOX - 5.00M
HAUTEUR - 2.00M
CHARGES 40E MENSUELLES

Honoraires d’agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Latifa ELKRETE (ID 31779), mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Créteil sous le numéro 843081605, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Σαμπινί-συρ-Μαρν

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα