Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Manises, Ισπανία

366.000 EUR

Manises

Φάρμα • Αναφ: 0099-00326

Magnificas parcelas en El Collao que entre las dos suman 9793 metros cuadrados en las que se pueden construir hasta 9 propiedades con mas de 600 metros cuadrados de parcela. Ideal para construir viviendas habituales, como segundas residencias. Pregunte sin compromiso ; Información de reparcelación y urbanización de la zona y de la propiedad en sí. Fantástica oportunidad para comenzar un proyecto. (ref:0099-00326)

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο11637 m²

Manises

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα