Ξενοδοχείο χρήσης κτιρίων στη ΒΑΛΈΝΘΙΑ, Ισπανία

12.500.000 EUR

Valencia, Carrer de les Garrigues

Κτίριο • 4.4 m²

Επιφάνειες

Διαβίωση4.4 m²

Carrer de les Garrigues

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα