Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Spittal an der Drau, Αυστρία

390 EUR

Spittal an der Drau

Γραφείο • 2 δωμάτιο/α • Αναφ: KS2278

Χώροι

Δωμάτια2

Spittal an der Drau

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα