Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

2.500.000 EUR

Πορτιμάο, Faro

Κατάστημα • 472 m² • Αναφ: 16579069

Επιφάνειες

Διαβίωση472 m²

Faro

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα