Οικόπεδο προς αγορά σε Πορτιμάο, Πορτογαλία

1.495.000 EUR

Πορτιμάο, Faro

Οικόπεδο • 124440 m² • Αναφ: 16578585

Επιφάνειες

Διαβίωση124440 m²

Faro

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα