Οικόπεδο προς αγορά, Πορτογαλία

35.000 EUR

São João, Santarém

Οικόπεδο • 741 m² • Αναφ: 16572510

Επιφάνειες

Διαβίωση741 m²

Santarém

São João

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα