Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Agüimes, Ισπανία

3.200.000 EUR

Agüimes

Φάρμα • Αναφ: C0033-02224

¡ATENCIÓN INVERSORES APTA PARA RIC SE VENDE PARCELA INDUSTRIAL en el Polígono Industrial de Arinaga (1ª Fase). Con una superficie total 12.313 m2 la parcela tiene fachada y acceso a dos calles (C/ Las Mimosas y C/ Las Adelfas) Muy buena zona, en constante crecimiento de negocio y situación excelente, muy bien conectada, con fácil acceso a la autopista GC- 1, conexión directa al aeropuerto y puerto de la isla, para carga y descarga de mercancías. Información: El precio de venta no incluye impuestos propios de la transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier otro que según ley pueda corresponder al comprador. (ref:C0033-02224)

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο12313 m²

Agüimes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα