Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Agüimes, Ισπανία

1.700.000 EUR

Agüimes

Φάρμα • Αναφ: C0033-02225

¡ATENCIÓN INVERSORES APTA PARA RICSE VENDE PARCELA INDUSTRIAL en el Polígono Industrial de Arinaga (1ª Fase). Con una superficie total 6.156,36 m2 , son dos parcelas independientes que tienen fachada y acceso a la calle Las Mimosas y a la calle Las Adelfas respectivamente. Muy buena zona, en constante crecimiento de negocio y situación excelente, muy bien conectada, con fácil acceso a la autopista GC- 1, conexión directa al aeropuerto y puerto de la isla, para carga y descarga de mercancías. Información: El precio de venta no incluye impuestos propios de la transmisión, gastos de notaría, registro, ni cualquier otro que según ley pueda corresponder al comprador. (ref:C0033-02225)

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο6156 m²

Agüimes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα