Οικόπεδο προς αγορά σε Travassos, Portugal

44.000 EUR

Travassos

Οικόπεδο • Αναφ: C0406-00718

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1621 m²

Travassos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα