Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Cunit, Spain

64.000 EUR

Cunit

Εμπορικοί χώροι • 623 m² • Αναφ: PAR_5699

Επιφάνειες

Διαβίωση623 m²

Cunit

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα