Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

590.000 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 252 m² • Αναφ: BAI_7866

Επιφάνειες

Διαβίωση252 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα