Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

130.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 131 m² • Αναφ: LOC_5869

Επιφάνειες

Διαβίωση131 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα