Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

1.925.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 521 m² • Αναφ: LOC_9717

Επιφάνειες

Διαβίωση521 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα