Κτίριο προς αγορά σε Pego, Ισπανία

550.000 EUR

Pego

Κτίριο • 713 m² • Αναφ: CAS_8606

Επιφάνειες

Διαβίωση713 m²

Pego

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα