Οικόπεδο προς αγορά σε Ponte de Lima, Πορτογαλία

90.000 EUR

Ponte de Lima, Labruja

Οικόπεδο • Αναφ: 0067

Vasta área de terreno em zona rural. Ideal para um projeto de ecoturismo ou turismo de natureza. O ecoturismo permite, de forma sustentável, a observação do patrimônio natural e cultural, incentivando a sua conservação e a busca de uma consciência ambientalista promovendo o bem-estar das populações envolvidas.

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο60000 m²

Labruja

Ponte de Lima

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα