Οικόπεδο προς αγορά σε Santa Margarida da Coutada, Πορτογαλία

32.500 EUR

Santa Margarida da Coutada, Santarém

Οικόπεδο • 1443 m² • Αναφ: 16555003

Επιφάνειες

Διαβίωση1443 m²

Santarém

Santa Margarida da Coutada

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα