Οικόπεδο προς αγορά σε Carregueira, Πορτογαλία

17.500 EUR

Carregueira, Santarém

Οικόπεδο • 317 m² • Αναφ: 16554589

Επιφάνειες

Διαβίωση317 m²

Santarém

Carregueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα