Οικόπεδο προς αγορά σε Montalvo, Πορτογαλία

35.000 EUR

Montalvo, Santarém

Οικόπεδο • 531 m² • Αναφ: 16555023

Επιφάνειες

Διαβίωση531 m²

Santarém

Montalvo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα