Οικόπεδο προς αγορά σε Braga, Portugal

1.500.000 EUR

Braga

Οικόπεδο • Αναφ: C0256-01940

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο938 m²

Braga

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα