Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

749.000 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 5 δωμάτιο/α • Αναφ: 2483/17406

Χώροι

Δωμάτια5

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα