Οικόπεδο προς αγορά σε Nogueira, Πορτογαλία

56.500 EUR

Nogueira, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 2600 m² • Αναφ: 16550104

Επιφάνειες

Διαβίωση2600 m²

Viana do Castelo

Nogueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα