Οικόπεδο προς αγορά σε Nogueira, Πορτογαλία

34.000 EUR

Nogueira, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 1300 m² • Αναφ: 16550179

Επιφάνειες

Διαβίωση1300 m²

Viana do Castelo

Nogueira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα