Κτίριο προς αγορά σε Puerto del Rosario, Spain

88.500 EUR

Puerto del Rosario

Εμπορικό κτίριο • 190 m² • Αναφ: FV5561

Επιφάνειες

Διαβίωση190 m²

Puerto del Rosario

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα