Οικόπεδο προς αγορά σε L'Eliana, Spain

250.000 EUR

L'Eliana

Οικόπεδο • 705 m² • Αναφ: NOVA-2449s

Επιφάνειες

Διαβίωση705 m²

L'Eliana

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα