Οικόπεδο προς αγορά σε Castell-Platja d'Aro, Spain

195.000 EUR

Castell-Platja d'Aro

Οικοδομήσιμη γη • 1600 m² • Αναφ: 2021

Επιφάνειες

Διαβίωση1600 m²

Castell-Platja d'Aro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα