Οικόπεδο προς αγορά σε Valencia, Spain

356.000 EUR

Valencia

Οικόπεδο • 278 m² • Αναφ: 3522V

Επιφάνειες

Διαβίωση278 m²

Valencia

τύποςΟικόπεδο
Έτος κατασκευής2021
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα