Οικόπεδο προς αγορά σε El Vilosell, Ισπανία

48.000 EUR

El Vilosell

Γεωργική εκμετάλλευση • 34000 m² • Αναφ: 40320

Επιφάνειες

Διαβίωση34000 m²

El Vilosell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα