Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Τζιρόνα, Ισπανία

16.500 EUR

Τζιρόνα

Θέση στάθμευσης • 10 m² • Αναφ: 439

Επιφάνειες

Διαβίωση10 m²

Τζιρόνα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα