Οικόπεδο προς αγορά σε Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Spain

4.232.000 EUR

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Οικοδομήσιμη γη • 33761 m² • Αναφ: 5088

Επιφάνειες

Διαβίωση33761 m²

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα