Κτίριο προς αγορά σε Paços de Ferreira, Πορτογαλία

200.000 EUR

Paços de Ferreira, Porto

Κτίριο • 232 m² • Αναφ: 16537511

Επιφάνειες

Διαβίωση232 m²

Porto

Paços de Ferreira

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα