Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Σαμπαντέλ, Ισπανία

Τιμή κατόπιν ερωτήματος

Σαμπαντέλ, 08202

Φάρμα • Αναφ: 0117-DKRE-09175

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο677 m²

08202

Σαμπαντέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα