Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Oliva, Spain

3.000 EUR

Oliva

Θέση στάθμευσης • 10 m² • Αναφ: PLAZA GARAJE CLARISES

Επιφάνειες

Διαβίωση10 m²

Oliva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα