Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε São Victor, Πορτογαλία

1.950.000 EUR

São Victor, Braga

Αποθήκη • 3562 m² • Αναφ: 16530397

Επιφάνειες

Διαβίωση3562 m²

Braga

São Victor

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα