Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Βαρκελώνη, Ισπανία

38.000 EUR

Βαρκελώνη

Θέση στάθμευσης • 8 m² • Αναφ: 844

Επιφάνειες

Διαβίωση8 m²

Βαρκελώνη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα