Οικόπεδο προς αγορά σε Portimão, Portugal

1.690.000 EUR

Portimão, Faro, Portimão, Portimão, Portugal

Οικόπεδο • Αναφ: 9590

Faro, Portimão, Portimão, Portugal

Portimão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα