Οικόπεδο προς αγορά σε Municipality of Bétera, Spain

92.600 EUR

Municipality of Bétera

Οικοδομήσιμη γη • 2064 m² • Αναφ: 1266

Επιφάνειες

Διαβίωση2064 m²

Municipality of Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα