Οικόπεδο προς αγορά σε El Puig de Santa Maria, Ισπανία

81.000 EUR

El Puig de Santa Maria

Οικόπεδο • 180 m² • Αναφ: 3514V

Επιφάνειες

Διαβίωση180 m²

El Puig de Santa Maria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα