Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

Τιμή κατόπιν ερωτήματος

Valencia

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1 Μπάν. • 704 m² • Αναφ: NUWE00952/8625

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση704 m²

Valencia

Αυλή
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα