Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

550.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Οικοδομήσιμη γη • 536 m² • Αναφ: P-SFG1

Επιφάνειες

Διαβίωση536 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα