Κτίριο προς αγορά σε Olhão, Πορτογαλία

595.000 EUR

Olhão, Faro

Κτίριο • 129.96 m² • Αναφ: 16498755

Επιφάνειες

Διαβίωση129.96 m²

Faro

Olhão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα