Κτίριο προς αγορά σε Rubí, Ισπανία

3.650.000 EUR

Rubí

Βιομηχανικό κτίριο • 4821 m² • Αναφ: BCN-IND-007397

Επιφάνειες

Διαβίωση4821 m²

Rubí

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα