Κτίριο προς αγορά σε Rubí, Ισπανία

7.550.000 EUR

Rubí

Βιομηχανικό κτίριο • 10466 m² • Αναφ: BCN-IND-007419

En venta tres naves industriales adosadas tipo B en parcela de 12.000 m2 en Rubí, en perfectas condiciones. Superficie total construida de 10.466 m2 en parcela de 12.000 m2, distribuidos en nave 1 con 2.805 m2, nave 2 con 2.016 y nave 3 con 5645 m2 respectivamente. Dotadas con muelle de carga, con altura libre de 9 metros; planta altillo en nave 2 destinada a oficinas de 534 m2 y en nave 3 de 355 m2. Patio delantero destinado a aparcamiento. Instalación de agua, fuerza y luz. Fachada de 176 m. Altura de 9 m. Medidas de protección contraincendios. Excelente ubicación con acceso desde AP-7. Distancia a red viaria principal (Km): 2,3 Distancia a puerto comercial (Km): 31 Distancia aeropuerto (Km): 32 Vías principales de acceso: AP-7, C-1413a Autobuses: Urbano Rubí 6 (Rubí Sur / Pol. La Bastida) Descripció en català En venda tres naus industrials adossades tipus B en parcel·la de 12.000 m2 a Rubí, en perfectes condicions. Superfície total construïda de 10.466 m2 en parcel·la de 12.000 m2, distribuïts en nau 1 amb 2.805 m2, nau 2 amb 2.016 i nau 3 amb 5645 m2 respectivament. Dotades amb moll de càrrega, amb alçada lliure de 9 metres; planta entresolat en nau 2 destinada a oficines de 534 m2 i en nau 3 de 355 m2. Pati davanter destinat a aparcament. Instal·lació d'aigua, força i llum. Façana de 176 m. Alçada de 9 m. Mesures de protecció contra incendis. Excel·lent ubicació amb accés des AP-7. Distància a xarxa viària principal (km): 2,3 Distància al port comercial (km): 31 Distància aeroport (km): 32 Vies principals d'accés: AP-7, C-1413a autobusos: Urbà Rubí juny (Rubí Sud / Pol. La Bastida) English description For sale three semi-detached type B industrial buildings on a plot of 12,000 sqm in Rubí, in perfect condition. Total built area of 10,466 sqm on a plot of 12,000 sqm, distributed in warehouse 1 with 2,805 sqm, warehouse 2 with 2,016 and warehouse 3 with 5645 sqm respectively. Equipped with a loading dock, with a free height of 9 meters; Mezzanine floor in warehouse 2 for offices of 534 sqm and in warehouse 3 of 355 sqm. Front yard for parking. Installation of water, power and light. Facade of 176 m. Height of 9 m. Fire protection measures. Excellent location with access from AP-7. Distance to main road network (Km): 2.3 Distance to commercial port (Km): 31 Airport distance (Km): 32 Main access roads: AP-7, C-1413a Buses: Urbano Rubí 6 (Rubí Sur / Pol. La Bastida)

Επιφάνειες

Διαβίωση10466 m²

Rubí

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα