Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

4.500.000 EUR

Barcelona

Βιομηχανικό κτίριο • 2420 m² • Αναφ: BCN-IND-007273

Επιφάνειες

Διαβίωση2420 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα