Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

290.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 16 m² • Αναφ: BCN-IND-006592

Επιφάνειες

Διαβίωση16 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα