Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

650.000 EUR

Barcelona

Βιομηχανικό κτίριο • 356 m² • Αναφ: BCN-IND-006913

Επιφάνειες

Διαβίωση356 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα