Κτίριο προς αγορά σε Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

3.950.000 EUR

Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ

Βιομηχανικό κτίριο • 3775 m² • Αναφ: BCN-IND-005365

Επιφάνειες

Διαβίωση3775 m²

Κορνελιά δε Λιοβρεγάτ

τύποςΚτίριο
Έτος κατασκευής2022
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα